ข้อกำหนดและ เงื่อนไข

Ableton Prestige Global Limited (“บริษัท winroxy99”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือปฏิบัติใช้ในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ winroxy99 (www.winroxy99.com), แอปพลิเคชันมือถือ winroxy99, บริการ (กำหนดไว้ด้านล่าง) และผลิตภัณฑ์ (เรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์ winroxy99“, “เว็บไซต์”หรือ “ไซต์”)

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”), กฎของเกม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางเพิ่มเติม (“EULA”) ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ ข้อขัดเเย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, กฎของเกม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือ EULA ใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

โดยการคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียนทันที" และการใช้ซอฟต์แวร์ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ถือว่าคุณตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎข้อบังคับหรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและโปรโมชั่น ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขในเว็บไซต์เป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดด้านล่าง (“กฎของเกม”) คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือกฎของเกมอาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์, ปิดบัญชีริบเงินและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับคุณตามที่เห็นสมควรและมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ทั้งใน Isle of Man และต่างประเทศนั้น บริษัทจัดทำขึ้นตามเงื่อนไขต่อไปนี้

โดยการใช้เว็บไซต์ winroxy99 คุณยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, กฎของเกมและ EULA ใดๆ ซึ่งจะมีผลทันทีในการใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรกของคุณ หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือกฎของเกมและ/หรือ EULA ใดๆ โปรดอย่าเข้าถึงใช้และ/หรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือกฎของเกมเป็นครั้งคราวและคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎของเกมเป็นประจำ การใช้งานเว็บไซต์ winroxy99 ของคุณอย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือกฎของเกมฉบับปรับปรุงหรือแก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคุณควรหยุดการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อกำหนดเฉพาะที่ปรากฏในที่อื่นๆ บนเว็บไซต์ winroxy99 หลังจากนั้นจะมีผลเหนือกว่า เว้นแต่ บริษัท จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยขึ้นกับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ winroxy99 เพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิ์ ขัดขวางหรือยับยั้งการใช้งานและความเพลิดเพลิน พฤติกรรมต้องห้ามรวมถึงการก่อกวนหรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนหรือความไม่สะดวกให้กับบุคคลใดๆ การส่งเนื้อหาที่หยาบคายหรือก้าวร้าว หรือรบกวนการสนทนาภายในเว็บไซต์

“อุปกรณ์” หมายถึงอุปกรณ์เข้าถึงแอปพลิเคชันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องดิจิตอลช่วยเหลือส่วนบุคคล, โทรศัพท์ PDA ที่ใช้เพื่อการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์และการเข้าร่วมบริการ

“เกม” หรือ “เกมส์” หมายถึงระบบการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้และ/หรือเสนอในเว็บไซต์

“ซอฟต์แวร์” โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่จำเป็นต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เข้าถึงและเข้าร่วมในเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ของคุณ

“ข้อมูล” หมายถึงข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะผลลัพธ์, สถิติ, ข้อมูลเกม, ค่าการเดิมพัน และข้อมูลการเดิมพัน

“บริการ” หมายถึงซอฟต์แวร์และเกมรวมกัน

บริษัทได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันของ Isle of Man เพื่อดำเนินการเว็บไซต์ winroxy99 และให้บริการบนพื้นฐานระดับโลก ในขณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกมนี้ดำเนินการจาก Isle of Man บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ ของธุรกิจเป็นเขตอำนาจศาลอื่นได้ตลอดเวลา

ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎของเกมในที่นี้ บริษัทให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์แบบจำกัด, เป็นส่วนตัว, ไม่สามารถถ่ายโอน, ไม่ผูกขาดและไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ winroxy99 ผ่านอุปกรณ์และเพื่อเล่นเกมที่ให้บริการ

คุณรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการและเป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือผู้ให้อนุญาตของซอฟต์แวร์และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว บริษัทให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์แก่คุณเพื่อการใช้ส่วนตัวของคุณ โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้มีไว้ใช้งานสำหรับ: (i) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (ii) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดตามกฎหมายของคนส่วนใหญ่ในเขตอำนาจของตน (iii) บุคคลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลที่ผิดกฎหมายให้ทำเช่นนั้น (iv) พนักงานและญาติ (คู่สมรส หุ้นส่วน พ่อแม่ ลูก หรือพี่น้อง) ของพนักงานของบริษัท และหน่วยงานใดๆ ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท (v) อดีตพนักงานและญาติ (คู่สมรส หุ้นส่วน พ่อแม่ ลูก หรือพี่น้อง) ของอดีตพนักงานของบริษัท และหน่วยงานใดๆ ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทภายในระยะเวลาหก (6) เดือนนับจากวันสุดท้ายของการจ้างงานดังกล่าวกับบริษัท (รวมถึงหน่วยงานใดๆ ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท) บริษัทไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของบริการในแต่ละเขตอำนาจศาลและเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบันของบริการที่มีให้ เช่นผลลัพธ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุของคุณเมื่อใดก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่เยาวชน เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและกีดกันคุณชั่วคราวหรือถาวรจากการใช้บริการ หากไม่มีการพิสูจน์อายุที่น่าพอใจหรือหากเราสงสัยว่าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รหัส โครงสร้างและองค์กรของซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิ์อื่นๆ คุณไม่สามารถ:

▪ ส่งต่อบริการสตรีมมิ่งและวิดีโอเหตุการณ์บนเว็บไซต์ให้กับบุคคลอื่นและ/หรือถ่ายโอนหรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือบริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้

▪ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดประกอบ แก้ไข หรือแปลซอฟต์แวร์ หรือพยายามเข้าถึงซอร์สโค้ดเพื่อสร้างผลงานต้นฉบับของซอฟต์แวร์หรืออื่นๆ

▪ ขาย มอบหมาย อนุญาต ถ่ายโอน แจกจ่าย หรือให้เช่าซอฟต์แวร์

▪ ทำให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ

▪ ส่งออกซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใดๆ (ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

▪ ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ (แต่ละข้อด้านบนคือ "การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต")

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชั่นจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อทราบถึงค่าคอมมิชชั่นจากบุคคลใดๆ ของการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตและจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่บริษัทในการสอบสวนใดๆ ที่ดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ในส่วนนี้

คำว่า "winroxy99" และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เครื่องหมายบริการและ/หรือชื่อทางการค้าที่ใช้โดย winroxy99 บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ("เครื่องหมายการค้า") เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและ/หรือชื่อทางการค้าของ winroxy99 หรือ หนึ่งในกลุ่ม บริษัท และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าว การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด นอกจากนี้เนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟต์แวร์ รูปภาพ รูปภาพกราฟิก ภาพถ่าย แอนิเมชั่น วิดีโอ เพลง เสียงข้อความบริการ สตรีมมิ่งและวิดีโอเหตุการณ์ ("เนื้อหาเว็บไซต์") เป็นของ winroxy99 หรือหนึ่งในกลุ่มบริษัท และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต

บริษัทและ/หรือผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ทั้งในและเนื้อหาของเว็บไซต์ สำเนาและการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด โปรแกรมแก้ไข การปรับปรุง งานดัดแปลง (ไม่ว่าจะทำโดย บริษัท ผู้อนุญาต คุณหรืออื่นๆ) ชื่อใดๆ รหัสคอมพิวเตอร์ ธีม วัตถุ ตัวอักษร ชื่อตัวละคร เรื่องราว บทสนทนา วลี ที่ตั้งแนวคิด แนวคิดงานศิลปะ การออกแบบโครงสร้าง หรือภูมิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การแต่งเพลง เอฟเฟกต์ภาพและเสียง เนื้อเรื่อง ความเหมือนตัวละคร วิธีการใช้งานสิทธิทางศีลธรรม และ “แอปเพล็ต” ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ winroxy99 สิทธิที่อธิบายไว้ในประโยคข้างต้นเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัท และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ เนื้อหาของเว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บางอย่างและผู้ให้อนุญาตของเนื้อหาเหล่านั้นอาจบังคับใช้สิทธิ์ของพวกเขาในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับทราบว่า การใช้บริการและเว็บไซต์ของคุณ ไม่ได้รับสิทธิ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของมัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์ทั้งหมด สิทธิในสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, การออกแบบ, แบบจำลอง, โปรแกรมซอฟต์แวร์, ฐานข้อมูล, สิทธิ์ทางศีลธรรมและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ลงทะเบียนหรือไม่ปัจจุบันหรืออนาคตรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับสิทธิ์ดังกล่าว

คุณเข้าใจและยอมรับอย่างยิ่งที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งดัดแปลงและ/หรือแก้ไขโดยบริษัทเป็นครั้งคราว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนใดๆ ได้ตลอดเวลา หากเราทำการดัดแปลงและ/หรือแก้ไขดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับพวกเขา การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณจะถือว่าคุณยอมรับการดัดแปลงและ/หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การเดิมพันใดๆ ที่วางไว้ก่อนเวลาของการดัดแปลงและ/หรือแก้ไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน การเดิมพันใดๆ ที่วางหลังจากเวลาของการดัดแปลงและ/หรือแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณยอมรับไม่ได้ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ และบริการ winroxy99

ตามเงื่อนไขการใช้บริการคุณรับรองและยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับคุณหรือถูกห้ามโดยหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) คุณรับรองและยอมรับว่าเป็นเงื่อนไขการใช้บริการของคุณที่:

• คุณไม่ได้ถูกจำกัดด้วยความสามารถทางกฎหมายที่จำกัด

• คุณกำลังดำเนินการในฐานะทางกฎหมายของคุณเองและไม่ใช่ในนามของบุคคลหรือบริษัทอื่น

• คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

• คุณไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจำแนกว่าเป็นนักการพนัน

• คุณรับทราบว่าเยาวชนถูกห้ามอย่างเด็ดขาดจากการพนันบนเว็บไซต์ และการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือเป็นความผิด

• คุณมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปหรือมีอายุเกินเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลของคุณแล้ว

• คุณไม่ได้เป็นพนักงานและ/หรือญาติของพนักงานของบริษัทและหน่วยงานใดๆ ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

• หากคุณอยู่ภายใต้การจ้างงานของบริษัท (และหน่วยงานใดๆ ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท) และ/หรือเป็นญาติของอดีตพนักงานของ บริษัท (และหน่วยงานใดๆ ในเครือหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท) การจ้างงานดังกล่าวได้สิ้นสุดลงมากกว่าหก (6) เดือนที่ผ่านมา

• คุณยอมรับว่าคุณจะต้องให้รายละเอียดส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ การควบคุมข้อมูลที่คุณให้ไว้จะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

• คุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีใดๆ ที่อาจจะต้องชำระจากยอดเงินชนะที่คุณจะได้รับ

• คุณกำลังเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเพื่อความบันเทิง

• คุณไม่ได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย, เบลเยียม, หมู่เกาะแชนเนล, โครเอเชีย, ไซปรัส, เดนมาร์ก (รวมถึงเกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร), ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, เฟรนช์โปลินีเซีย, ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส), กัวเดอลุป, มาร์ตินีก, มายอต, นิวแคลิโดเนีย, เรอูเนียง, เซนต์มาร์ติน, แซงปีแยร์และมีเกอลง เซนต์บาร์เตเลมี และหมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนา), เยอรมัน, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ฮ่องกง, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิหร่าน, อิสราเอล, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์ (รวมถึงอารูบา, โบแนร์, กือราเซา, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียึส, และ เซนต์มาร์ติน) , เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกี, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอเมริกันซามัว, กวมและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา)

• คุณรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียเงินที่เกิดจากการใช้บริการและเว็บไซต์ และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว

• เงินฝากของคุณไม่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือทางอาญา หรือไม่ได้รับอนุญาต

• คุณจะไม่ก่ออาชญากรรมหรือผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านบัญชีใดๆ ที่เปิดกับเราและคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเดิมพันของคุณและบริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้กับคุณหรือเรา

• คุณตกลงที่จะเก็บชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และปกปิด และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีส่วนตัวของคุณเป็นประจำ ถ้าคุณใส่ชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านผิด, ลืมหรือสูญหาย คุณควรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเราทันที ชื่อบัญชีและรหัสผ่านใหม่จะถูกจัดสรรให้คุณ

• คุณจะมั่นใจในความลับของบัญชีของคุณและรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ การเดิมพันที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ winroxy99 โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถือเป็นสมบูรณ์

• คุณจะไม่ใช้บริการเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในลักษณะที่อาจรบกวนการใช้งานของผู้ใช้รายอื่น

• คุณจะไม่เรียกร้องหรือพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น

• คุณจะไม่อัปโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรมไฟล์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสเสียหายหรืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์บริการและ/หรือเว็บไซต์

• คุณจะไม่พยายามแก้ไขดัดแปลงหรือแยกชิ้นส่วนซอฟท์แวร์ด้วยวิธีใดๆ

• คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ หุ่นยนต์ สไปเดอร์ ซอฟต์แวร์ วิธีปฏิบัติประจำหรือวิธีอื่นใด (หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น) เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานปกติของบริการอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ไซต์ ข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "หุ่นยนต์" เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในการเชื่อมต่อกับบริการ การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผู้ใช้จะต้องดำเนินการเป็นการส่วนตัวโดยผู้ใช้ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์

• คุณจะไม่โพสต์หรือส่งต่อเว็บไซต์และ/หรืออุปกรณ์ หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย, ทำให้ลำบากใจ, ดูหมิ่น, คุกคาม, หมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียง, หยาบคาย, อนาจาร, ยั่วยุ, ดูถูก, เนื้อหาที่ลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่หยาบคายทางเชื้อชาติ หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

• คุณจะไม่เริ่มต้นและ/หรือมีส่วนร่วมในการส่งจดหมายลูกโซ่หรือโพสต์/ส่ง "อีเมลขยะ" "สแปม" หรือการเผยแพร่อีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังบริษัท และ/หรือเว็ปไซต์ winroxy99

• คุณจะไม่ถือบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หากมีมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ระบุว่าเป็นของหรือเกี่ยวข้องกับคุณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติต่อบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีร่วมเดียวหรือปิดบัญชีดังกล่าวและยุติการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ winroxy99 และบริการของคุณ

• คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่เป็นรายบุคคลและเพียงผู้เดียว

• รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้แก่เรา รวมถึงการไม่จำกัดของข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัญชีที่ส่งมาให้เราเป็นความจริงและถูกต้อง

• คุณจะใช้บริการเพื่อความบันเทิงส่วนตัวและไม่ใช้บริการเพื่อทำธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือเพื่อหาเลี้ยงชีพ

คุณต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อเปิดบัญชีบนเว็บไซต์

คุณตกลงว่าคุณจะแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ การใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณยืนยันว่าคุณจะให้รายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดของคุณที่ครบถ้วนและเป็นความจริงกับบริษัท คุณตกลงแก้ไขข้อมูลและรายละเอียดทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณทางไปรษณีย์และเพื่อให้สอดคล้องกับคุณทางไปรษณีย์ เราอาจทำการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ตามดุลยพินิจของเรา โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณอนุญาตให้เราเข้าถึง, ใช้งาน, ดำเนินการและเก็บผลการตรวจสอบหรือการยืนยันตัวตนใดๆ

บัญชีของคุณต้องเป็นชื่อจริงที่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และชื่อในการลงทะเบียนบัญชีของคุณต้องตรงกับชื่อบนสมุดบัญชี บัตรเครดิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อฝากเงินและถอนเงินจากบัญชีของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา และคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวทันที หากเราไม่สามารถยืนยัน หรือตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ไว้ หรือหากข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง, ไม่ถูกต้อง, ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคุณ หรือไม่ระบุเหตุผลใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อคุณ ในกรณีที่พบว่ารายละเอียดการลงทะเบียนบัญชีไม่ถูกต้อง, ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี, คืนเงินที่ฝากเข้ามา และการวางเดิมพันใดๆ จะถือเป็นโมฆะ

คุณจะไม่ปลอมแปลงหรือทำการแทรกแซงใดๆ ด้วย Internet Protocol (“IP”) ของอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือป้องกันไม่ให้เราระบุที่อยู่ IP จริงของอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ขณะเข้าถึงเว็บไซต์

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจนกว่าเราจะยอมรับการลงทะเบียนของคุณ

เราอนุญาตให้มีบัญชีหนึ่งบัญชีต่อบุคคล, ที่อยู่ในครอบครัว, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดการชำระเงินที่อยู่ IP หรืออุปกรณ์ (รวมทั้งอุปกรณ์สาธารณะ เช่น ห้องสมุด,ที่ทำงาน หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่)

บริษัทถือเงินลูกค้าแยกจากเงินของบริษัท ซึ่งหมายความว่าเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องเงินของลูกค้า โดยมั่นใจได้ว่าเงินลูกค้าจะไม่ปะปนกับเงินในบัญชีอื่นๆของบริษัท ในกรณีที่เรามีการล้มละลาย เงินลูกค้าเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองและจะไม่ตกอยู่ในมือของผู้ชำระบัญชี

การเดิมพันทั้งหมดที่กระทำบนเว็บไซต์ winroxy99 จะอยู่ภายใต้กฎของเกมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเกมหรือการแข่งขัน

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดในการวางเดิมพันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ ที่ได้รับผลกระทบ

แม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดิมพันใดๆ โดยไม่ต้องชี้แจงรายละเอียด

การเดิมพันที่ทำผ่านอินเตอร์เน็ตและ/หรืออุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ รูปแบบการเดิมพันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ อีเมล แฟกซ์ หรืออื่น ๆ) จะไม่ได้รับการยอมรับและจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลการเดิมพัน การเดิมพันจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้องพร้อมกับเงินที่เพียงพอในบัญชีของคุณ และคุณได้รับการยืนยันจากเราว่าได้รับเดิมพันแล้ว การเดิมพันจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การเดิมพันทั้งหมดจะถูกพิจารณาว่าถูกต้อง ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกต้อง พร้อมทั้งยอดเงินที่เพียงพอในบัญชีของคุณ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยใช้ชื่อ, หมายเลขบัญชี, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน (หรือการรวมกันใดๆ) แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากคุณหรือไม่

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการรับรองว่ารายละเอียดของการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อคุณได้กดวางเดิมพันและการเดิมพันนั้นได้รับการยอมรับจากเราแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ และถือว่าเป็นข้อสรุปของการวางเดิมพันของคุณ

การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกและเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลบันทึกการทำธุรกรรมของบริษัท และถือเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนของการทำธุรกรรมและเวลาทั้งหมดที่มีการทำธุรกรรม

การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับจากบริษัท เมื่อการยืนยันแสดงในรายงานประวัติการทำธุรกรรมของคุณ

ยกเว้นประเภทเดิมพัน "ในการเล่น" การเดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเริ่มการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการวางเดิมพันดังกล่าวหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้น

การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าไม่ถูกต้อง หากวางเดิมพันตอนที่ทราบผลการแข่งขันแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันดังกล่าว

เวลาเริ่มการแข่งขัน, คะแนน, ผลการแข่งขันและ ค้นหาและ/หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ winroxy99 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลเท่านั้น

ผลการแข่งขันจะตัดสินในวันที่มีการสรุปผลการเดิมพัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายในกฎของแต่ละการแข่งขัน การสอบสวนภายหลังใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินจะไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทหลังจากผ่านไปเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงนับจากการประมวลผล

ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีการประมวลผลผลลัพธ์ บริษัทจะรีเซ็ต/แก้ไขผลลัพธ์ เนื่องจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ที่อ้างอิง

ผู้ชนะของเกมหรือการแข่งขันจะถูกตัดสินในวันที่มีการสรุปการแข่งขันตามกฎของเกม

คุณรับทราบและยอมรับว่าราคาและอัตราการเดิมพันทั้งหมดนั้นจะมีการเปลียนแปลงและจะคงที่เมื่อวางเดิมพันแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเทคนิค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการเดิมพันที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ ‘Pending’ หากเกมดำเนินการต่อโดยไม่มีเหตุการณ์ใด ยอดคงเหลือในบัญชีจะได้รับการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับการวางเดิมพันในขณะนั้น

การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดสำหรับการเดิมพันใดๆ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

คุณยอมรับและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าซอฟต์แวร์สุ่มหมายเลข ("RNG") จะเป็นตัวกำหนดสับและแจกไพ่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่จำเป็นในเกม

คุณยอมรับและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (“WAP”) ไม่มีความเสถียรอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการวางเดิมพันที่ผิดพลาดใดๆ การเดิมพันทั้งหมดที่วางจะขึ้นอยู่กับการบันทึกการเดิมพันในระบบของเรา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเดิมพันใดๆ ที่คุณวาง โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่: [email protected] หรือตรวจสอบบันทึกการเดิมพันในรายการบัญชีของคุณ

ในการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อของผู้ถือบัตรต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำธุรกรรมใดๆ หากพบความแตกต่างระหว่างชื่อผู้ถือบัตรกับชื่อที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียน

คุณต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายเงินทั้งหมดที่ติดค้างให้กับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ ที่คุณทำ หากเราสงสัยว่าคุณมีส่วนร่วมหรือพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง, ผิดกฎหมาย, ไม่ซื่อสัตย์ หรือทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การมีส่วนร่วมในการจัดการเกมโดยใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย หรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นๆ (รวมถึงการคืนยอดเงินที่ชำระแล้ว, การคืนเงินที่หักบัญชีแล้ว หรือการฟอกเงินอื่นๆ) บริษัทจะมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมถึงการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์โดยทันที การระงับและ/หรือปิดบัญชีของคุณ ยึดเงินทั้งหมดที่มีในบัญชีของคุณและเปิดเผยข้อมูลนี้ (ร่วมกับข้อมูลประจำตัวของคุณ) กับเว็บไซต์เกมออนไลน์อื่นๆ สถาบันการเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ อาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากคุณ

หนี้สินการพนันออนไลน์ทั้งหมดบังคับใช้ตามกฎหมายไอล์ออฟแมน (Isle of Man)

จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าหนึ่งคนสามารถชนะได้ในหนึ่งวันของการเดิมพัน โดยไม่คำนึงถึงค่าการวางเดิมพันหรือเงินที่วางเดิมพัน คือหนึ่งล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ (1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่ยอมรับ

คุณได้รับอนุญาตให้กำหนดขีดจำกัดการฝากเงินด้วยตนเองเพื่อจำกัดลักษณะการทำธุรกรรมของคุณบนเว็บไซต์หรือโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เกณฑ์สูงสุดสามารถวางได้ในเงินฝากรายวัน ไม่สามารถใช้จ่ายเกินเกณฑ์การฝากเงินสูงสุดที่กำหนดได้ คุณสามารถยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยติดต่อเราที่: [email protected] แต่จะมีการดำเนินการหลังจากหนึ่ง (1) วันเท่านั้น ระยะเวลาผ่อนผันซึ่งจะช่วยให้คุณพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เงินรางวัลที่ชนะไม่รวมกับจำนวนเงินเดิมพัน ในกรณีที่การเดิมพันแบบหลากหลาย ที่หมวดหมู่แตกต่างกัน จะมีการจำกัดวงเงินชนะสูงสุดที่ต่ำที่สุด

หากเงินถูกโอนเข้าบัญชีของคุณผิดพลาด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อผิดพลาดโดยไม่ล่าช้า จำนวนเงินที่ชนะใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากข้อผิดพลาดและก่อนที่บริษัทจะแจ้งเตือน ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกับข้อผิดพลาดหรือไม่ก็ตามถือเป็นโมฆะและต้องคืนให้แก่บริษัท

การฝาก
สกุลเงิน ประเภทธุรกรรม บริการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ระดับการฝาก (ต่อธุรกรรม)
ขั้นต่ำ สูงสุด
THB โอนออนไลน์ Help2Pay 0 THB 500 THB 100,000
THB โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ Dreftor ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม THB 100 THB 100,000
THB คิวอาร์โค้ด Vicus ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม THB 500 THB 100,000

การถอนเงิน
สกุลเงิน ประเภทธุรกรรม บริการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ระดับการถอนเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด
THB โอนออนไลน์ Help2Pay 0 THB 500 THB 100,000
THB โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ Dreftor ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม THB 500 THB 100,000
THB โอนออนไลน์ Vicus ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม THB 500 THB 100,000

winroxy99 จะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับการฝากและการถอนเงินใด ๆ ที่เข้า / ออกจากบัญชีของคุณด้วย winroxy99 อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าธนาคารที่เลือกหลายแห่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติมซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เงินชนะของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณและสามารถถอนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้นและเมื่อมีการจัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบสถานะดังกล่าวตามที่เราต้องการ โดยปกติจะมีให้ในรูปแบบของสำเนาเอกสารระบุตัวตน (เช่นหนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ ’ ใบอนุญาต) และเอกสารยืนยันที่อยู่ของคุณ (เช่นใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค)

เราจะไม่ปล่อยเงินของคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากเงินฝากของคุณไม่ได้เล่นเต็มมูลค่าทั้งหมด

การถอนเงินจากบัญชีของคุณสามารถทำได้ในสกุลเงินเดียวกับที่มีการฝากเงินดังกล่าว เงินรางวัลของคุณจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือ e-wallet ที่ใช้ในการฝากเงินครั้งแรกของคุณ ผู้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ฝากเงินที่ใช้สำหรับการเดิมพันที่เกี่ยวข้องในเกม

หากคุณระงับใช้บัญชีชั่วคราวเราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณให้คุณตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คำขอถอนเงินจะดำเนินการภายในกรอบเวลาต่อไปนี้ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้โดยที่เราได้รับข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

วิธีการถอนเงิน ระยะเวลาดำเนินการ winroxy99 คุณได้รับเงิน (โดยประมาณ)
โอนเงินออนไลน์ชำระเงินผ่านธนาคารในประเทศ ภายใน 2 ชั่วโมง ภายใน 2 ชั่วโมง

การถอนครั้งแรก / การชำระเงินมูลค่ามาก

ในกรณีของการร้องขอการถอนครั้งแรกหรือการชนะจำนวนมากเราอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาดำเนินการมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง / การตรวจสอบและจัดการการโอนเงิน ทีมบริการลูกค้าของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกข้อสงสัย

บัญชีของคุณจะถูกจัดหมวดหมู่เป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหากไม่มีการทำธุรกรรมเป็นระยะเวลาติดต่อกันหก (6) เดือนนับจากวันที่เข้าสู่ระบบบัญชีครั้งสุดท้ายของคุณ 

หากบัญชีของคุณยังคงอยู่เป็นเวลานานกว่าสิบแปด (18) เดือนนับจากวันที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีครั้งสุดท้ายของคุณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของคุณเป็นการบริจาคให้กับการกุศลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือองค์กรการกุศลเพื่อปิดบัญชีของคุณ

โบนัสสามารถใช้ได้เฉพาะในเกมตามกฎของเกมและ/หรือข้อกำหนดใดๆ ที่อาจระบุเฉพาะเมื่อคุณได้รับโบนัส

คุณไม่มีสิทธิถอนเงินโบนัสใดๆ และคุณไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณได้หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎของเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือข้อจำกัดใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่น ในการยกเลิกหรือแก้ไขโบนัสหรือโปรโมชั่นและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดไว้ได้ตลอดเวลา

 

การเข้าร่วมในเกมใดๆ เป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยการเล่นเกม คุณยอมรับว่าคุณไม่ลงความเห็นว่าเกมหรือบริการนั้นน่ารังเกียจ ไม่ยุติธรรม หรือไม่เหมาะสมแต่อย่างใด

เขตอำนาจศาลทางกฎหมายบางแห่งไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่บางประเทศมีการพนันออนไลน์ในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย เราไม่ต้องการให้ใครใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการที่การใช้ดังกล่าวผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้งานของบริการและเว็บไซต์ไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวนหรือการเชิญจากเราให้ใช้เว็บไซต์ในประเทศใดๆ ที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ตลอดเวลาและคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่สมบูรณ์ในการใช้เว็บไซต์และบริการ

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดรวมถึงความประมาท บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ โดยไม่จำกัด ที่ถือว่าหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล่าช้า หรือการขัดจังหวะในการดำเนินงานหรือการส่งผ่าน การติดต่อสื่อสาร ความล้มเหลวของสาย การใช้ของบุคคลใด หรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิด หรือข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหา

บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรองและความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเว็บไซต์และข้อมูล ซึ่งอาจจัดทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการข้อมูลและโทรคมนาคม และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญา การฝ่าฝืน หรือการกระทำใดๆ ของบุคคลที่สาม

ไม่ว่ากรณีใด รวมถึงความประมาท บริษัท, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, พันธมิตร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน และตัวแทนจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายทางตรงทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียพิเศษ หรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการ, เว็บไซต์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล หรือการดาวน์โหลด, การติดตั้ง หรือการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณโดยไม่คำนึงว่า บริษัทฯ ได้รับแนะนำถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว

คุณรับทราบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดอาจเป็นข้อมูลชั่วคราวและอาจมีการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับทราบว่าข้อมูลนั้นมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการชักชวน และไม่ได้เป็นเรื่อง และจะไม่ถือเป็นพื้นฐานของการเป็นตัวแทนการรับประกันการผูกพันตามสัญญาหรือความเชื่อมั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าการปฏิเสธความรับผิดชอบและการยกเว้นความรับผิดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ถือเป็นการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์โดยยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คุณให้ไว้แก่บริษัท คุณยอมรับว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อจำกัดเหล่านี้จะต้องมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

หากมีความแตกต่างระหว่างผลที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะใช้บังคับกับผลของเกม นอกจากนี้คุณเข้าใจและยอมรับว่า (ปราศจากอคติต่อสิทธิและการแก้ไขปัญหาใดของคุณ) บันทึกของบริษัท จะถือเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมเกมของคุณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

บริษัทไม่รับผิดชอบในการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ไว้กับคุณ "อย่างที่เป็น" และเราไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ, ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์, ความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง

ถึงแม้เราจะพยายามให้บริการที่มีคุณภาพความปลอดภัยและความปลอดภัยสูงสุด เราไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข, หรือบริการที่พบในที่นี้จะปลอดจากไวรัสหรือข้อบกพร่อง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก แก้ไข ลบหรือเพิ่มบริการชั่วคราวหรือถาวร โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรและไม่มีผลผูกพันที่จะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะไม่ต้องรับผิดในทางใดๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นตามมาหรือการตัดสินใจของบริษัทในเรื่องนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการยกเลิกการชนะและริบเงินในบัญชีเดิมพันของคุณ ยกเลิกการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือบริการของ winroxy99 และ/หรือเพื่อระงับการให้บริการ/ปิดการใช้งานบัญชีของคุณหาก:

• เราพบว่าคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี

• คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือกฎของเกม

• เราทราบว่าคุณได้เล่นที่เว็บไซต์หรือบริการเกมออนไลน์ใดๆ และสงสัยว่ามีการฉ้อโกงสมรู้ร่วมคิด (รวมถึงการเรียกเก็บเงินคืน) หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

• คุณเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือญาติของพนักงานของบริษัท และหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

• คุณเป็นอดีตพนักงานและ/หรือญาติของอดีตพนักงานของบริษัท (และหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ) ซึ่งการจ้างงานดังกล่าวได้สิ้นสุดลงน้อยกว่าหก (6) เดือนที่ผ่านมา

• ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

• คุณไม่ให้ข้อมูลยืนยันตัวตนตามที่เราร้องขอ

• คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• เราไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ไว้ หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

• คุณมี "การเรียกเก็บเงินคืน" หรือเกิดจาก "ปฏิเสธการชำระเงิน" กับเราหรือปฏิเสธการซื้อหรือฝากใดๆ ที่คุณทำกับบัญชีของคุณ

• คุณอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ (โดยเจตนาหรือไม่เจตนา)

• คุณกำลังฝากเงินที่มาจากการทุจริต, ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

• คุณไม่ยอมที่จะเปิดเผยว่าคุณอยู่ในออสเตรเลีย, เบลเยียม, หมู่เกาะแชนเนล, โครเอเชีย, ไซปรัส, เดนมาร์ก (รวมถึงเกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร), ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, เฟรนช์โปลินีเซีย, ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส), กัวเดอลุป, มาร์ตินีก, มายอต, นิวแคลิโดเนีย, เรอูเนียง, เซนต์มาร์ติน, แซงปีแยร์และมีเกอลง เซนต์บาร์เตเลมี และหมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนา), เยอรมัน, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ฮ่องกง, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิหร่าน, อิสราเอล, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์ (รวมถึงอารูบา, โบแนร์, กือราเซา, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียึส, และ เซนต์มาร์ติน) , เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกี, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอเมริกันซามัว, กวมและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา)

• เราตรวจสอบได้ว่าคุณได้ปลอมแปลงหรือแทรกแซงหรือทำตามขั้นตอนในการปลอมแปลงหรือแทรกแซงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามกับที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น การใช้เครือข่ายส่วนตัว “VPN”)

• เราสงสัยว่าบัญชีของคุณเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือไม่สุจริต

• เราสงสัยว่าคุณมีส่วนร่วมหรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นในการพยายามฉ้อโกงบริษัท

• คุณได้มีการใช้ VPN หรือโดยวิธีอื่นใดที่พยายามปกปิดหรือซ่อนตัวตนหรือเขตอำนาจของการเดิมพันที่แท้จริงของคุณ

หากข้อกำหนดของบริการถูกระงับและ/หรือบัญชีของคุณถูกปิดการใช้งานตามข้อกำหนดในที่นี้ข้อกำหนดของบริการจะถูกคืนสถานะและ/หรือบัญชีของคุณถูกเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากการแก้ไขที่จำเป็น (ถ้าสามารถแก้ไขได้) ได้รับการดำเนินการโดยคุณและการแก้ไขดังกล่าวได้รับการยืนยันความพึงพอใจอย่างเต็มที่

บริษัทมีอำนาจในการดำเนินการ การรักษา และการปิดบัญชีผู้ใช้ การตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับบัญชี การใช้บริการหรือเว็บไซต์ของคุณ ถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่เปิดให้มีการตรวจสอบหรืออุทธรณ์ เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปิดบัญชีของคุณได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างมีเหตุผลก่อนที่จะทำเช่นนั้น เว้นแต่ว่ามีสถานการณ์ที่บอกว่าเราถูกกฎหมายหรือในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรและทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่เราต้องการ และจะคืนเงินทั้งหมดจากบัญชีของคุณให้คุณโดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

หากคุณฝ่าฝืนบทบัญญัติส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการยุติการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์, ปิดกั้นการเข้าถึงของคุณโดยทันที, การยกเลิกบัญชีของคุณกับ winroxy99 ยึดเงินทั้งหมดที่ถือในบัญชี winroxy99 และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อคุณ

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย, ปกป้องและไม่เป็นอันตรายต่อบริษัท และกรรมการผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้าหน้าที่, ผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้ให้อนุญาต, บริษัทในเครือและ บริษัทย่อย จากการเรียกร้องความรับผิดชอบ, ความต้องการ, หนี้สิน, ความเสียหาย, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่ายและรายจ่ายถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก:

• การละเมิดกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือกฎของเกมทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ

• การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

• คุณใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์หรือใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้าถึงบริการและ/หรือเว็บไซต์โดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ว่าจะโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

กฎของเกมและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้และการเข้าถึงบริการและ/หรือเว็บไซต์จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างบทบัญญัติของกฎของเกม ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการและเว็บไซต์และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาโดยบริษัทด้วยความเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของไอล์ออฟแมน แต่ละฝ่ายยอมรับว่าศาลที่เกี่ยวข้องของไอล์ออฟแมนจะมีเขตอำนาจศาลพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องข้อพิพาทหรือความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้น การดำเนินการที่เกิดขึ้นในศาลเหล่านั้นหรือเพื่ออ้างว่ามีการฟ้องในศาลไม่สะดวกหรือศาลเหล่านั้นอยู่นอกการเขต

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับลักษณะการให้บริการของบริษัท คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ :  [email protected]  พร้อมรายละเอียดการร้องเรียนของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• ขั้นตอนการร้องเรียน – ในขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนการร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์และ/หรือการตัดสินใจของเราโดยเร็วที่สุด คุณอาจต้องให้ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการจัดการกับการร้องเรียนของคุณ

• ทางเลือกในการยุติข้อโต้แย้ง – ข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระบวนการร้องเรียนของเราจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินข้อพิพาท

ผู้ตัดสินที่เหมาะสมที่จะติดต่อในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการเดิมพันหรือการไม่เดิมพันคือคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันของไอล์ออฟแมน: https://www.gov.im/gambling/ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันไอล์ออฟแมนคือ: Isle of Man Gambling Supervision Commission, ชั้น G, ศาลเซนต์จอร์จ, ถนนไมร์เทิล, ดักลาส, เกาะแมน, IM1 1ED.

ในกรณีที่มีการโต้เถียงกับคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันของไอล์ออฟแมน, มันจะถูกจัดการตามกฎหมายและกระบวนการระงับข้อพิพาทที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันของไอล์ออฟแมน การตัดสินใจของพวกเขาถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ดังนั้นคุณจะไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากศาลต่อไป

ต้นฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่ตรงกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นๆ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือกลายเป็นผิดกฎหมาย, ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ของบทบัญญัติอื่นใดในเรื่อง

หัวเรื่องในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ส่งผลต่อความหมายหรือตีความบทบัญญัติใดๆ

หากบริษัทผิดนัดหรือล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ข้อจำกัดของรัฐบาล, สงคราม, การจลาจล, การส่งหรือความล้มเหลวของระบบ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักในการให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือบริการบรอดแบนด์ และความล้มเหลวหรือการขาดแคลนอุปกรณ์หรือความล่าช้าดังกล่าวจะไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของบริษัท ในการใช้สิทธิการแก้ไข, อำนาจหรือสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นการละเว้น หรือ การใช้สิทธิ, อำนาจหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือข้อผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะสร้างหรือมอบสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้เข้าร่วมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องสร้างหรือถือว่าเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วน, ตัวแทน การจัดการความเชื่อถือ, ผู้ได้รับมอบอำนาจหรือการร่วมทุนระหว่างบริษัทกับคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, EULA และกฎของเกม (ถ้ามี) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้และแทนที่ทั้งหมดก่อนหน้านี้และทำความเข้าใจหรือข้อตกลงก่อนหน้าฉบับเดียวกันหรือข้อตกลงที่เป็นอักษรหรือด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หากคุณมีคำถาม, ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือหากมีคำถามหรือคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับบริการหรือเว็บไซต์โปรดส่งอีเมลมาที่ :  [email protected]

 

แอปมือถือ